Kontakt

Platan Group Sp. z o.o.

  ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa
  + 48 22 545 02 45

    *Pola wymagane

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platan Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Poleczki 23, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego : KRS: 0000024348, NIP: 951-19-73-702, REGON: 016284083 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


    Chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych Platan Group Sp.z o.o. i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych wysyłanych przez Platan Group Sp.z o.o na wyżej podany adres e-mail.
    Chcę być informowany/a telefonicznie o wydarzeniach, promocjach i ofertach specjalnych Platan Group Sp.z o.o i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Platan Group Sp.z o.o na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych.